Helga Hommedal Blikås

Helga Hommedal Blikås er korist og cellist. Hun kombinerer cellospill og sang på en fengslende måte og med pizzicato, stryk eller helt andre lyder fra instrumentet er hun med på å legge de rette fargene på de rette stedene.

Hun er også solosanger, utforsking av lyd- og stemmebruk i vokalen kjennetegner hennes uttrykk. Helga er for øvrig en meget allsidig dame: hun er mattelærer, har bakgrunn innen teatervitenskap og radio, og hun baker brød. Mye brød.