Varför sitta här och grubbla? Livet är inte slut!

Det finns fortfarande knoppar kvar,

som skall slå ut.

Jens Andersson