Jeg tror ikke på sjangere, jeg tror på musikk
som har et punkt
hvor du treffer et annet menneske.
Ole Paus