Musik bör finnas i varje

hem, utom i grannlägenheten.
Ivar Wallensteen